Contact Us

Use the form on the right to contact us.Welcome Amy and Arnold Mindell's website. Find information about upcoming events, Process Work, Worldwork, and more.

Danish

You are here: Home Translations / Danish

DANISH

The Fragmented Sense of Self

We are thankful to Dr. Jytte Vikkelsoe for her article, “The Fragmented Sense Of Self “ She speaks here about disappointments, wounds and other troubles as paths to wholeness.

 The Fragmented Sense of Self (PDF, 992KB)

Amy og Arny Mindell / About Amy and Arny Mindell

Danish translations from Peter Kronstrom peterkron77@hotmail.com

Dr. Amy Mindell beskæftiger sig med privat terapeutisk praksis i Portland, Oregon, og underviser i over tredive lande rundt om i verden. Hun har bistået udvikling af proces-orienteret psykologi inden for etik, koma, og dans og musik. Hun besidder en master og en Ph.d. i psykologi og hun virker som ambassadør for “Proces-orienteret Center for psykologi i Zurich”. Hun har skrevet “Metafærdigheder.”, “Terapiens Spirituelle Kunst.”, “At Ride Baglæns På Heste Med Amy.”, “Koma.”, “En Helbredende Rejse.” og “Et Alternativ til Terapi.” samt mange andre artikler i fagblade. Hendes forskning i føle-færdigheder i terapi, “metafærdigheder”, ligger til grunds for meget af hendes arbejde. For tiden researcher hun om emnet “kreativitet” og konstruerer dukker. Medlemmer af videnskabelige- og Aboriginale kredse bifalder Arny og Amys tværdisciplinære arbejder.

Dr. Arny Mindell er også inden for privat praksis i Portland, Oregon, og underviser mange stedder med Amy. Han er bedst kendt for hans “Drømmekroppen.” og “Proces-arbejde.” (procesorienteret psykologi). Han har forfattet “Drømmekroppen.”, “Sharmanens krop”, “Kvantum Sind.” og “Drømmemagerens Lærling.”. Arny har en master fra M.I.T., han var en Jungistisk træningsanalytiker og så besidder han en Ph.d. i psykologi. Inden for konfliktløsning er han kendt for sin “Siddende i Ilden.” samt 15 andre bøger (på 19 forskellige sprog). Arny er ligeledes kendt for sin integration af psykologi og fysik, interventioner i nanovidenskaben, drømmearbejde, kropsarbejde, forhold og konfliktløsning og for interventioner i nær-død-situaltioner.

Amy og Arny er ofte hovedtalere ved internationale konferencer om terapi, psykologi, fysik og konfliktarbejde og har derudover været i lokal- og national radio og TV i mange lande. De arbejde sammen som et team. De underviser, afholder bymøder og arbejder med konfliktløsning samt organisatoriske udviklingsprojekter for mindre og større virksomheder, byer og Aboriginale samfund. De har været faste undervisere ved Esalen Instituttet i Big Sur, Californien. De er ivrige forskere og elsker at rejse, stå på ski og løbe. Amy laver dukker og skriver sange. De bor dele af året i Oregon, hvor de underviser ved Portlands Processwork Center med mange andre kolleger. Og resten af året ved Oregons kyst, hvor de giver hjemmeseminarer.

Uddannelse

Amy Mindell

· Process Work Træner, 1984-
· PhD – med focus på klinisk psykologi. Union Institute 1991
· Diplom i Process Orienteret Psykology, Zurich ProcessWork Institute, 1984
· Master grad, Psykology, Antioch University, 1985
· BA, Dans og teater, Antioch, 1981.

Arnold Mindell

· Process Work Træner, 1980- ·
· Trænings analysist, Jungiansk Psykology, 1977
· PhD. Union Institute, Psykology, 1971
· Diplom in Analytisk Psykology. Jung Institute, Zurich, 1970
· Research: Tids Reversibilitet i fysik, E.T.H. Zurich, 1964-66
· Masters grad, M.I.T., Mekanisk ingeniør og anvendt fysik, 1964
· B.S. and B.A. I videnskab og sprog, Union College, 1962.

En detaljeret liste over Amy’s og Arny’s engagement og de professionelle samfund de hører til er til rådighed gennem efterspørgsel.

Nogle af de klient organisationer der har efterspurgt assistance fra Mindellerne har været den Amerikanske regering, BP (British Petroleum), HP (Hewlett Packard), GM (General Motors), Nokia, Specialized Hospitals, Psykologiske og vækst organisationer, ligesom Aboriginale samfund og mange mindre virksomheder.

 

Introduktion til procesarbejde

Danish translations from Peter Kronstrom peterkron77@hotmail.com

“Process work” eller “pw” er et multikulturelt multiniveaudelt bevidsthedsstudie. Dette bygger på individet og gruppekoncentius, såvel som det historiske øjeblik. Procesarbejde er en udviklende tværdisciplinær tilgang, der støtter individet, relationer, verden og personlige emner vedrørende kroppen. PW-teorierne og metoderne kan opleves af alle og kan prøves. Der er tre fokus stadier:

1. På niveauet for realitets konsensus omhandler PW ´virkelige´ hændelser, problemer og områder forbundet med udvikling af individer, par, virksomheder og byer. Grupper og individer benytter sig af følelser og fakta til at beskrive konflikter og andre problem områder.

2. På niveauet for drømmeland omhandler PW drømme, dybe følelser, usagte sandheder, ‘dobbelte’ eller ikke intentionelle krops signaler, ‘spøgelser’(ikke repræsenterede figurere) og spøgelses roller i individer og organisationers historier og myter. Historien, visioner og tvær genrationelle hændelser er vigtige. Også her kan fremtidens effekt på nutiden muligvis mærkes/føles.

3. på det dybeste nondualistisk eller ‘essens’ niveauet, omhandler PW det at føle/opfatte tendenser der kan opleves som at flytte os, men som er svær at fatte og ikke nemt udtrykt ved hjælp af ord. Dette område indenfor menneskeligt liv er nogen gange som en subtil atmosfærer rundt omkring mennesker og begivenheder. En atmosfærer der kan føles som en bevægende kraft, hvilket endnu ikke har ekspliciteret sig selv.

a. Taoisme omtaler dette niveau som : ‘det Tao som ikke kan siges’
b. I kvantefysikken talte Heisenberg om ‘tendenser’ af kvantebølge funktionen. David Bohm omtalte området i termer som systemets kvantebølger eller ‘pilot bølger’
c. Dette niveau er nondualistisk: der er ingen konflikter. Det er et hyper rum eller en afkoblet distance hvorfra vi kan opnå et overblik over hændelser.

Applikation af proces arbejde

Applikationen af proces arbejde arbejder som en slags blomst, med mange kronblade. Blomstens center er ‘bevidstheds arbejde’, hvilket er at lægge mærke til hvad der sker og så følge det. Applikationen inkluderer både koma arbejde, krops arbejde, ekstreme tilstande eller psykiatrisk arbejde, forhold og mindre grupper, bevægelse og drømme arbejde med billeder og mytologi.
Verdens arbejde (worldwork) applikationer inkludere organisatorisk udvikling, diversitets området, social handlen, verdens planlægning og konflikt håndtering. Til sidst er der applikationer indenfor forskning i politik, integration mellem videnskaberne, ligeledes som udforskning af religiøse og mystiske traditioner, teater og optræden.

Mål

Det basale mål er at følge det Tao der omtales som synlige og subtile signaler der stammer fra mennekser og hændelser/begivenheder. Det betyder at respektere individer og grupper, og udforske drømme og essens niveauet i begivenheder, som oftest bidrager med overraskende løsninger og forløsninger til selv åbenlyst uhåndterbare situationer.

Basale færdigheder

Udover respekten for tidligere arbejde, der er gjort indenfor særlige områder af andre skoler og videnskaber, så er alle basale PW færdigheder bevidstheds orienterede. Dette inkludere at sanse og mærke/opfatte:
1. konsensuale og gentagne signaler/tegn
2. Subtile og drømmeagtige signaler/tegn og følelser
3. flagrende flygtige ‘flirtende ‘ lignende, og flygtige eller ikke gentagelige signaler/tegn.

Følelses færdigheder

En basal følelse eller metafærdighed som Amy kalder det, er at følge os selv og oplevelsen/ sansningen af Tao, det er hændelser der er mulige at observerer og/eller intuitive. Den mystiske side af proces arbejde forsøger at følge ting der ikke helt kan siges/udtrykkes, mens den konkrete og realistiske del af proces arbejde omhandler observerbare signaler/tegn og udfoldelsen af disse signaler tillader dem at fortælle os hvad de betyder.

Litteratur

Særlige ideer så som ‘drømmekrop’, ‘kanal teori’, dobbelte signaler’, ‘kant’, ‘metafærdigheder’, ‘komaarbejde’, ‘ekstreme tilstande’, ‘kvantesind’, ‘dyb demokrati’, ‘verdensarbejde’, ‘varme områder’, ‘spøgelser’, ‘essens’, ligesom andre koncepter kan man finde forklaring på i Jay Revar’s proces arbejde ordforklaring ( er til rådighed på dette website) eller udforsket i litteraturen: ex. “Tao te ching” af Lao Tse, og i Amy’s “Metaskills”, og Arny’s “River’s Way” og “Quantum mind”, ligesom andre forfattere. Se “the Lao Tse Press” (http://www.laotse.com/) for bøger af Joe Goodbread, Gary Reiss, og fremtidige forfatterer ….se også efter “the jounal of process work” og efter artikler,rapporter og afhandlinger af mange andre.

Ordforklaring

Ordforklaringen er en uddybet og fyldig list af termer og deres definition i forhold til måden de benyttes i proces arbejde litteraturen. Hvert term eller ord er forbundet til proces arbejds publikationer, der gør det muligt fortsat at udforske og studerer proces arbejde.

Link til ordforklaringen

Anerkendelse af Individer og grupper

Historie

I den nuværende form her i begyndelsen af den 21. århundrede er vores synspunkter på proces arbejde groet ud af Arny´s studies at M.I.T., og Jung instituttet i Zurich, og Amy´s studier på Antioch college og ‘The union institute’. Ligeledes som den kommer fra vores kontakt med udviklende og moderne mennekser over hele verden. Vores arbejde er beriget, men også begrænset af vores nationalitet, uddannelse, hudfarve, etniske afstamning, alder, seksuelle orientering og vores nuværende gode helbred.

Bedsteforældre

Vi anerkender vores hjerteligt følte gæld til mange mennesker og verdner af viden og tro/overbevisning, som inkluderer men ikke er begrænset til:

  • Taoisme
  • Shamanisme: Helt særligt specifikke individer og grupper på Afrikas vest kyst, på Canadas vest kyst og det sydvestlige Australien.
  • Verdens spirituelle og religiøse systemer, Swami Muktananda og forskellige grene af buddismen; særligt Zen Mesteren, Keido Fukushima.
  • Sociale aktivister: Mahatma Gandi, Martin Luther King, John L. Johnson, og andre der støtter demokrati og ligestilling af alle skabninger.
  • Arbejdet fra: C.G. Jung, William James, Jacob Moreno, Sigmund Freud, Stan Grof, Ken Wilbur, det jungianske, humanistiske, gestalt, trans personlige, og konfliktløsende samfund.
  • Moderne videnskab: fysik, både Newtoniransk tænkning og den nye kvanteteori og streng teori, moderne biokemi, og matematik, særligt Erwin Schroedinger, Wolfgang Paul, Werner Heisenberg, David Bohm.
  • Kunstnere, malere, dansere, poeter og musikerer over hele verden.

Individer og Grupper

Udfra vores mening står proces arbejde og teori i gæld til, og skabt af, gruppe konsensus og de mennesker der fremover udforsker, adaptere og udtrykker brugen af proces arbejde i forskellige kulturer. Vi, Amy og Arny, er særligt taknemmelige til vores personlige lærere, som er gået bort; Ben Thompson, Franz Riklin, Barbara Hannah og M. L. von Franz. Vi er også taknemmelige til de studerende og de diplomater indenfor proces arbejde, der har lært os en hel del, og til hele proces arbejdets samfund, der har skabt verdner til at udforske, være uenig i, elske og forstå. Vi ser frem til fremtidige tvær disciplinærer og tvær kulturelle opdagelser, forstærkninger og udvidelser.

Træning centre og individer

Vores syn på læring er at man ikke kan nøjes med at kigge på et af ‘blomstens blade’ uden at huske på de andre ‘blade’. Eksempelvis kan politik ikke blive studeret uden drømmearbejde, komaarbejde kan ikke forstås uden familie eller mindre gruppe arbejde, ekstreme tilstande må studeres sammen med politik, verdensarbejde behøver drømme og krops arbejde, fysik giver kun mening med psykologi, og psykologi burde blive studeret sammen med kosmologi, hvilket er studiet af hele universet o.s.v.

Nogen eller alle af de websites man kan finde på linket til ‘Process Work Institute (in Portland) http://www.processwork.org/additionalsites.htm, eller på verdens arbejdets side, www.worldwork.org kan være til hjælp i at udforske andre dimensioner af proces arbejde, inklusiv træning og applikationer. Verdens omspændende trænings centre, lokale kontakt internet sider og venner af proces arbejds samfund er at finde her, men ikke begrænsede til den liste på internetsiden.

Dybde Demokrati (Deep Democracy) : en kort opsummering

Danish translations from Peter Kronstrom peterkron77@hotmail.com

Dyb demokrati er ikke kun et politisk program, men også en måde at arbejde med mennesker på, en sensitiv/følende færdighed eller en meta færdighed, som Amy kalder disse færdigheder. Efter mange seminarer i 80′erne, dukkede Arny’s begreb “dyb demokrati” først op i bogform i hans bog 1992/2000; “the leader as martial artist, an introduction to deep democrazy, techniques and strategies for resolving conflict + creating community” =”Lederen som krigs kunstner, en introduktion til dyb demokrati, teknikker og strategier for konflikt løsning + at skabe samfund” ( se under Publications på dette website). I dag bruger mange politkkere, aktivister og forfattere tit dyb demokrati. Vi vil gerne genforklarer hvad vi mener med denne term her.

Vi forstår dyb demokrati som en ældres/facilitators multi niveaudelte bevidstheds oplevelse. Lad os tænke på tre niveauer for sådan en oplevelse.

1. konsensus virkelighed.

I hverdags samfundet virkelighed, omhandler dyb demokrati fakta, figurer, hændelser og mennesker. I sammenhæng med hverdags konflikter er magt kampe og spørgsmål om rangorden. Hierarki er oftest det der er på spil.
a. Når du føler dig oppustet eller deprimeret, magtfuld eller skramt, mere eller mindre end andre, så er det rangorden og magt der sejre.
b. Rangorden er den åbenlyse, men til tider mere subtile baggrund for forskellige følelser i en given situation. Rangorden er den bevidste eller ubevidste brug af magt over andre-uden feedback-er det som en mor for alle konsensus virkeligheds ismer. Som eksempel, nationalisme, kapitalisme, racisme, sexisme, heterosexisme og alderdom, differere sig stærkt i indhold, men er meget ens i forhold til den smerte de medfører.
c. Ubevidst brug (eller bevidst brug) af rang er kernen i alle gensidigt ødelæggende kampe. Vi har alle brug for mere bevidsthed omkring rangordens problemer.

2. Drømme niveauet.

I drømme og drømmeland, bevæger du dig imellem at være dig selv og andre mennesker. I drømmeland er roller non-lokale(–det betyder, at de er spredt ud over hele universet, til ethvert givent tidspunkt–). Det er derfor at rangorden i drømme land ikke har nogen abselut betydning. Mere så bliver stagneret konsensus virkeligheds rangorden noget udskifteligt, helt igennem relativ og momental, næsten ubetydelig.

Med bevidsthed opdager vi hvordan det der virker som virkelige mennesker og fakta i hverdags virkeligheden, i virkeligheden er tids ånden/sjælen, roller og drømmeagtige figurer. Ved at spille disse roller og skifte imellem dem, kan baggrunden for hverdags virkeligheden blive mere klar.

3. Essens niveauet.

Slutteligt på det nonduale essens niveau af erfaring, på den kendte grund forbundet med drømmeland figurer og bagom hverdags virkeligheden, føler vi en form for enhed, som var der slags kreativ stjernestøv, kald det hvad du vil-et stjernestøv der fødte alt andet. Udfra dette synspunkt er der ingen sepererede ting, kun enhed. Denne oplevelse af enhed er en kendt følelse, ikke en fakta i den konsensuelle virkelighed.

Dyb demokrati eller den ældres multi niveau delte bevidsthed, er kendetegnet af en speciel følelse; en accepteren af alle stemmer og roller, og de tre niveauer for erfaring. Hverdags virkeligheden og dens problemer er lige så vigtige som de problemer og figurer der reflekteres i drømmeland, og er igen lige så vigtige som ethvert potentiale for enhed eller spirituel oplevelse på virkelighedens essens niveau, hvor rangorden ikke længere eksistere.

Så længe at der er en oplevelse af at en person eller et niveau er mere vigtigt end andre, så ligger dyb demokrati ikke for hånden. Så længe at drømmelands niveauet tillægges mere opmærksomhed end niveauet for konsensus virkelighed, så er det ikke dyb demokrati der er på færde. I dyb demokrati eksisterer rang og ikke rang på samme tid. Attituden fra dyb demokrati omfavner det at vi kan være skyldige i noget på et niveau, og på et andet niveau kan vi være uskyldige – på samme tid.

Det at forstå den simultane og paradoksale natur, der eksistere på alle niveauer, er hvad der differentiere dyb demokrati fra ordinær demokrati. Hverdags demokrati, populær psykologi og nogle religiøse synspunkter kan føle at en virkelighed er mere vigtig end andre. Vi vil ikke såre nogens følelser, men vi vil stå ved den ide at, spiritualitet og jordiske hændelser, individuelle og kollektive processer er – set fra totaliteten af en process – alle lige vigtige.

Det er grunden til at vi foreslår, at dyb demokrati er en ældres multi niveau delte bevidstheds proces.